Polityka prywatności

Podstawową zasadą polityki prywatności serwisów internetowych prowadzonych przez Wydawnictwo Nowy Świat (WNS) jest fakt, że WNS nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów i czasopism.
Każdego i użytkownika internetowych serwisów oraz czasopism należących do WNS dotyczy aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie. Kto nie zgadza się z Polityką Prywatności, może nie odwiedzać serwisów internetowych, nie prenumerować czasopism internetowych należących do WNS.
W każdej chwili można się wypisać z każdej z naszych list adresowych.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do WNS użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W większości przypadków będzie to jedynie adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do WNS mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera jak i jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę pisać na nasz e-mail.