Rozmowa terapeutyczna pozwalająca w bardzo subtelny a jednocześnie efektywny sposób uwolnić traumy z ciała.Metoda pracy z pacjentami z PTSD

Metoda uwalniania traum z ciała stworzona przez Petera Levine’a. Dorobek 40-tu lat jego pracy. Terapia opracowana w taki sposób, aby można było pracować z każdym, niezależnie od kondycji czy stanu fizycznego. Sesję zaczynamy zwykle siedząc w wygodnej pozycji naprzeciwko siebie. Jest to rozmowa terapeutyczna skierowana głównie na rozpoznawanie odczuć płynących z głębi ciała, balansująca między odczuciami mającymi swoje źródła w doświadczonej wcześniej traumie a zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Staramy się zwrócić uwagę na każdy pojawiający się, wychodzący z ciała ruch i na bardzo subtelne odczucia komfortu i dyskomfortu. Terapia ta umożliwia odnowienie kontaktu z własnym ciałem, uwolnienie negatywnych emocji i napięć utrzymywanych czasem w tkankach latami, rozluźnienie i zwiększenie przepływu energii a także poprawienie czucia swoich zasobów wewnętrznych.

Somatic Experiencing® opiera się na obserwacji dziko żyjących zwierząt, które pomimo stałego zagrożenia jakie niesie ze sobą życie w środowisku naturalnym, bardzo rzadko ulegają traumie i nie wykazują cech PTSD czyli zespołu stresu pourazowego, co w ogromnym stopniu dotyczy ludzi. Zwierzęta korzystają z wrodzonych mechanizmów regulowania i rozładowywania wysokiego poziomu pobudzenia związanego z zachowaniami obronnymi nastawionymi na przetrwanie. Dzięki tym mechanizmom zwierzęta mają wrodzoną odporność na traumę i nawet po bardzo groźnych doświadczeniach, są w stanie płynnie wrócić do normalnego życia i funkcjonowania.

Nieszczęściem człowieka w tym wszystkim jest to, że jako ssak lepiej rozwinięty i uplasowany wyżej w hierarchii rozwoju dysponuje korą nową czyli intelektem, a w związku z tym kontrolą, a także układem limbicznym, który odpowiada za zachowania emocjonalne i społeczne, więc nie pozwala sobie na zachowania wynikające z wrodzonych mechanizmów regulacji płynących z mózgu gadziego, dzięki którym możemy uwolnić napięcia. Kultura, religia i przekazy rodzinne kategorycznie dyskryminują pewne zachowania i reakcje, co powoduje, że jesteśmy podatni na straumatyzowanie jak żaden inny ssak.

Dobrą wiadomością jest to, że impuls do pozbycia się napięcia i traumy z ciała jest aktywny całe życie i w dowolnym momencie, nawet po wielu latach, możemy wrócić do trudnego doświadczenia i uwolnić się od tego, co nas ogranicza. Są takie doświadczenia, po których bardzo trudno się podnieść, ale zawsze można sobie pomóc i dać sobie szansę na lepsze, pełniejsze życie.

Efekty Somatic Experiencing

Systematyczna praca z uwalnianiem traumy
Zmniejszanie występujących symptomów PTSD
Rozluźnienie ciała
Zmniejszenie napięcia mięśniowego
Odblokowanie emocji
Poszerzenie świadomości