Wolny masaż ze zmiennym głębokim i średnio-głębokim naciskiem obejmujący całe ciało, uwalniający restrykcje z mięśni, powięzi, poprawiający nieprawidłowe wzorce ruchowe.

Jak pisze Art Riggs w swojej książce pt. „Masaż tkanek głębokich. Wizualny przewodnik po technikach.” „… Najprostsza możliwa definicja to: Zrozumienie warstw ciała i możliwości pracy z tkanką w tych warstwach zmierzające do rozluźnienia, wydłużenia i uwolnienia utrzymujących się wzorców nieprawidłowych napięć w możliwie najbardziej skuteczny i energooszczędny sposób.”

W masażu tkanek głębokich istotną rolę odgrywa głębokość nacisku i szybkość ruchu. Terapeuta używa przedramion, kostek i łokci, zwraca uwagę na restrykcje w ciele, czyli ograniczenia ruchomości mięśni, zmienione struktury, uwypuklenia i naprężenia tkanek. Zasadą jest podążanie za tkanką pacjenta. Efektem MTG jest zwiększenie ruchomości mięśni, zmniejszenie lub całkowite zniesienie bólu, zmniejszenie asymetrii w ciele, poprawa rotacji, giętkości i płynności ruchu a także jak przy każdym masażu poprawa samopoczucia, relaks, uspokojenie i wyciszenie.

Efekty Deep Tissue Massage

Zmniejszenie pasm napięć w ciele
Rozluźnienie tkanek
Dokrwienie i dotlenienie mięśni
Zmniejszenie rotacji i asymetrii
Poczucie swobody
Zwiększenie zakresów pracy stawów i odwiedzenia kończyn
Zwiększenie płynności ruchów
Zniesienie doznań bólowych