Sesja oddechowa pozwalająca uwolnić napięcia z przestrzeni siedmiu pasm restrykcji w ciele:oczu, ust, gardła, klatki piersiowej, przepony, brzucha i miednicy.

Metoda wywodząca się z pracy terapeutycznej Petera Levine’a skoncentrowanej na uwalnianiu traumy, polegająca na wprowadzeniu klienta w sesję za pomocą oddychania, które tutaj jest kluczem do rozładowania napięcia i istotą całej sesji. Klient leży na materacu na podłodze, asekurowany przez będącą z nim w stałym kontakcie osobę prowadzącą, która towarzyszy mu w oddychaniu, kieruje całym procesem. Bazując na znajomości siedmiu segmentów – pasm napięć w ciele, możemy świadomie pracować z udrożnieniem przepływu w konkretnym obszarze ciała lub pozwolić, aby sesja przebiegła w bardziej elastyczny sposób uwalniając napięcia z miejsc, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Sesje oddechowe mogą zwłaszcza w początkowym okresie pracy uwalniać dużo emocji, często  pojawiają się łzy, poczucie smutku, osamotnienia ale również może pojawić się złość. Wszystko to jest potrzebne, aby na końcu drogi znaleźć miłość, zrozumienie dla siebie i swoich słabości, akceptację siebie, by odnowić kontakt z własnym ciałem i opierając się na naszym felt sense stale poprawiać jakość swojego życia.

Metodą BBTR przeprowadzamy zwykle kilka sesji. Z uwagi na to, że w ciele możemy zlokalizować siedem segmentów napięć, staramy się przynajmniej raz pracować z każdym z nich. Idąc od góry wyróżniamy pasmo oczu, ust, gardła, klatki piersiowej, przepony, brzucha i miednicy. Oczywiście podczas sesji energia podąża swoim biegiem i pozwalamy, aby wydarzały się pewne rzeczy spontanicznie, niemniej dobrze jest, gdy początek sesji ukierunkujemy na konkretne pasmo napięć.

Sesję przeprowadza się w stałym, uważnym kontakcie z klientem, korzystając z odczucia rezonansu i własnego felt sense, dzięki czemu możliwe jest odczytanie potrzeb klienta w danej chwili i utrzymanie jego bezpieczeństwa podczas sesji.

Podczas pracy często pojawia się ruch w ciele, drżenie, wibracja, trzęsienie. Czasem jest to potrzeba rozciągnięcia, przeciągnięcia się, napięcia mięśni, uniesienia jakiegoś obszaru ciała. Może pojawić się płacz, kaszel, gdy coś się uwalnia z gardła, śmiech. Na wszystkie ruchy i emocje należy sobie pozwolić. Są one częścią uwalniania napięć i traum z ciała. Dobrze jest puścić kontrolę, nie zastanawiać się, jak wyglądamy w tej czy innej pozycji, tylko poddać się temu, co płynie z ciała, bo to właśnie nas uzdrawia.

Wskazania

Przeżyte traumy i różnego rodzaju trudne doświadczenia
Traumy okołoporodowe i z okresu prenatalnego
Praca ze swoim wzorcem osobowości
Trudności w relacjach
Poczucie oderwania i zawieszenia w życiu
Poczucie ciągłego niedosytu i niemożności zaspokojenia potrzeb
Poczucie nadmiernej kontroli

Efekty

  • Stopniowe zmniejszenie poziomu napięcia mięśniowego
  • Uwolnienie często długo skrywanych emocji
  • Ugruntowanie
  • Uruchomienie przepony
  • Pogłębienie oddechu
  • Rozluźnienie całego obszaru brzucha
  • Wyciszenie i uspokojenie